نحوه‌ی ارسال سفارش

ارسال کالا از طریق :

 پیک 

پست

تیباکس

ترمینال

هوایی

امکان پذیر می‌باشد.